PROTETYKA

Korony – prace protetyczne wykonane w laboratorium zabezpieczają zniszczony ząb przed dalszym zniszczeniem, poprawiają kosmetyką, odtwarzają kształt i kolor zęba. Zbudowane są z dwóch warstw: zewnętrznej porcelanowej i wewnętrznej czapeczki, która może być wykonana ze stopów metali (stosujemy stopy bezniklowe – nikiel najczęściej uczula). Najlepsze są stopy złota, które to są nieprzyjazne dla bakterii i dzięki temu zachowujemy zdrowe dziąsło. Najnowocześniejszym materiałem tworzącym czapeczkę jest cyrkon w kolorze porcelany, dzięki czemu w okolicy dziąsła nie ma niekosmetycznego paska stopu metalu.

Mosty – to praca protetyczna osadzana na zębach sąsiadujących z luką po utraconych zębach lub na implantach. Wykorzystywane są te same materiały co przy wykonywaniu koron.

Protezy – praca protetyczna ruchoma (wyjmowana z ust), uzupełniająca wszystkie braki zębowe w szczęce lub żuchwie. Wykonujemy protezy całkowite, częściowe ale zawsze podparte na własnych zębach pacjenta. Protezy niepodparte tzn. osiadające są szkodliwe dla dziąsła i kości, powodują ich zanik. W Asdencie lekarz demonstruje wszystkie typy protez pacjentowi i przedstawia ich zalety, pozostawiając decyzję o wyborze pacjentowi.

Licówki – to cienkie plasterki tworzywa przyklejone na zęby. Mogą być z porcelany lub kompozytowe. My stosujemy kompozyt utwardzany porcelaną. Dzieki licówkom możemy zmieniać kształt, kolor zębów, zamykać diastemy, wydłużać zęby.